Regulamin

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy


Poniższy regulamin określa zasady, które dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego przymusu, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości będę wypełniał i traktował jako te zasady, które określają największe ideały tj.: prawda, dobro, sprawiedliwość, przyjaźń i braterstwo. Należąc do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pragnę służyć mojej „małej ojczyźnie”, nieść chętną pomoc bliźnim – nie tylko wtedy kiedy o pomoc poproszą, ale zawsze wtedy, kiedy swoim czujnym okiem spostrzegnę, że ktoś potrzebuje pomocy, opieki wsparcia i pocieszenia.

Poniższy regulamin dla mnie strażaka, jak również dla kadetów pragnących wstąpić w nasze szeregi nie jest przysięgą, ani ślubowaniem. Jego przestrzeganie jest sprawą mego honoru i źródłem radości, "wędrówką ku szczęściu". Za wypełnienie tych zasad odpowiadam przed własnym sumieniem.

 

 1. Strażak przyczynia się do dorobku intelektualnego, kulturalnego i gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy poprzez uczestnictwo w życiu i pracy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 2. Strażak reprezentuje swoją jednostkę godnie, wyraża się o niej dobrze, stara się zainteresować inne osoby tematyką związaną z bezpieczeństwem i ochroną pożarową oraz pozyskuje nowych członków.
 3. Strażak dba o swój rozwój, zarówno fizyczny jak i intelektualny, aby w przyszłości ochraniać ludzi przed pożarami i innymi zagrożeniami.
 4. Strażak dba o swoje otoczenie szanuje sprzęt który został mu powierzony.
 5. Strażak jest punktualny, nigdy się nie spóźnia, jest w wyznaczonym miejscu o wyznaczonym czasie.
 6. Strażak jest wzorem postępowania,postępuje uczciwie i sumiennie.
 7. Strażak wykonuje polecenia swoich przełożonych.
 8. Strażak dba o swój wizerunek. Zawsze jest czysty, a ubranie ma zadbane.
 9. Strażak stara się być coraz lepszy . Wszystkim ze strażakiem jest dobrze.
 10. Strażak jest koleżeński, nigdy nie zostawi kolegi i koleżanki w potrzebie.
 11. Na słowie strażaka zawsze można polegać.
 12. Strażak przestrzega regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Brzeźnicy.

 

BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK

 

NASZA STRAŻ

wfos