Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

Dnia  25  lutego  2018  roku  odbyło  się  Walne  Zebranie  Sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeźnica w remizie  przy ul. Kalwaryjskiej nr 9. Już o godzinie 13.30 pojawili się pierwsi strażacy.

wal20171

Punktualnie  o 14.00 naczelnik wydał  kolejno komendy „Poczet sztandarowy sztandar jednostki OSP Brzeźnica wprowadzić” a po chwili „Baczność - do hymnu”. Wówczas dostojnie zabrzmiała melodia strażackiej pieśni „Rycerze Floriana” którą z powagą wysłuchali wszyscy obecni.

 

wal20172

Zebranie rozpoczął prezes OSP Brzeźnica druh Mateusz Żukowski. W pierwszych słowach przywitał wszystkich przybyłych druhów i zaproszonych gości. Nasze walne zebranie sprawozdawcze uświetnili swoją obecnością między innymi:
Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh  Antoni Kwarciak,
Komendant Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach brygadier Paweł Kwarciak
Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP a zarazem Wójt Gminy Brzeźnica mgr Bogusław Antos
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh Zdzisław Orgal
Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej druh Franciszek Żmuda
Prezes  Klubu HDK przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh Janusz Ciężadlik

wal20173

Przewodniczącym walnego zebrania jednogłośnie został druh Mateusz Żukowski który przedstawił porządek zebrania. Jednym z pierwszych jego punktów było ślubowanie członka MDP druha Pawła Grochal. Następnie druh Paweł Knapik złożył przyrzeczenie na sztandar jednostki.

wal20174

Wyróżniającym się druhom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Prezes i Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wręczyli brązowe, srebrne i złote odznaki MDP oraz odznaki wysługi lat członkom OSP Brzeźnica.

wal20175

Wkolejnej odsłonie szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki złożył druh naczelnik Grzegorz Antos. Po nim ze skrupulatną dokładnością sprawozdanie finansowe przedstawił  druh  skarbnik Marek Antos.

wal20176

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Tadeusz Antos przedstawił wyniki z przeprowadzonych  kontroli Zarządu OSP Brzeźnica. Po zapoznaniu z kompletną dokumentacją pracy zarządu, prowadzenia finansów oraz działalności jednostki Komisja Rewizyjna postanowiła udzielić absolutorium zarządowi za rok 2017. Przyjęcie planu działalności OSP na 2018 rok przedstawił druh prezes a planu finansowego druh skarbnik.

wal20178

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach między innymi dziękowali wszystkim strażakom za poświęcenie i dyspozycyjność oraz profesjonalizm w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Za zaangażowanie w zabezpieczeniu imprez masowych a także udział w uroczystościach kościelnych i państwowych. Pogratulowali odznaczonym druhom życząc owocnej pracy i służby na rzecz lokalnej społeczności oraz by z każdego wyjazdu bojowego samochodem wracali cali i zdrowi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji od komisji uchwał i wniosków były ostatnimi punktami naszego zebrania. Wszystkim druhom i gościom bardzo dziękujemy za udział w walnym zebraniu  sprawozdawczym jednostki  OSP Brzeźnica. 

NASZA STRAŻ

wfos