Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

walne
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2018 roku (niedziela) o godz. 13.30 w budynku remizy OSP Brzeźnica odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017. Poniżej przedstawiam harmonogram zebrania:
 
  
13.30 – Robocza część zebrania.
14.00 – Oficjalne rozpoczęcie zebrania.
  
   1. Oficjalne otwarcie zebrania – przywitanie przybyłych gości.
   2. Wybranie przewodniczącego zebrania, sekretarza i niezbędnych komisji.
   3. Ślubowanie druhów strażaków.
   4. Wręczenie odznaczeń wysługi lat i odznaczeń MDP.
   5. Sprawozdanie z działalności za rok 2017.
   6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
   7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
   8. Absolutorium dla Zarządu OSP za rok 2017.
   9. Plan działalności na rok 2018.
 10. Plan finansowy na rok 2018.
 11. Dyskusja przed przyjęciem sprawozdań i planów.
 12. Przyjęcie sprawozdań i planów.
 13. Przedstawienie uchwał przygotowanych przez Zarząd.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zabranie głosu przez przybyłych gości.
 16. Przyjęcie wniosków.
 17. Oficjalne zakończenie zebrania.
Obecność członków OSP obowiązkowa!

 

NASZA STRAŻ

wfos