POGRZEB DRUHA KAZIMIERZA NICIEJI

POGRZEB DRUHA KAZIMIERZA NICIEJI

Dnia 12 stnicieja1ycznia 2018 roku druhowie uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej druha Kazimierza Nicieja strażaka jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. Druh Kazimierz był strażakiem przez 41 lat. Był rycerzem św. Floriana, dla którego Bóg, Honor i Ojczyzna zawsze były najważniejsze. Był patriotą, człowiekiem oddanym sprawie, gotowym bezinteresownie pomagać w walce z żywiołami wszystkim potrzebującym wedle wyszytego na sztandarze hasła "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". W czasie służby przez wiele lat był w jednostce głównym kierowcą – mechanikiem. W składzie zarządu OSP pełnił funkcje między innymi: sekretarza, opiekuna MDP, zastępcy naczelnika. Był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy.

Komendant Gminny Orgal Zdzisław będący dowódcą uroczystości na godzinę 13.00 zarządził zbiórkę pododdziału strażaków i pocztów sztandarowych jednostek OSP z tereny Gminy Brzeźnica. Następnie przegląd pododdziału i przemarsz pod dom zmarłego gdyż jego wolą było wyjście w ostatnią drogę do kościoła parafialnego z domu. Tam przy trumnie druha Kazimierza strażacy zaciągnęli wartę. Ostatnią oddaną przysługą zmarłemu było wniesienie na ramionach strażaków trumny śp. Kazimierza do kościoła na który to patrzył codziennie z okna swojego domu. Po skończonej mszy żałobnej Prezes jednostki OSP Brzeźnica druh Żukowski Mateusz zabrał głos by wspomnieć osobę zmarłego – druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. Kondukt pogrzebowy na cmentarz prowadził samochód pożarniczy na włączonych sygnałach świetlnych. W chwili złożenia trumny do grobu po raz ostatni dla św. pamięci Kazimierza Nicieja zawyły strażackie syreny.

 

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli:
ANTOS  Bartłomiej,
ANTOS  Grzegorz,
ANTOS  Krzysztof,
ANTOS Marek,
ANTOS Tadeusz,
BERNAŚ  Jan,
CURZYDŁO  Andrzej,
GARLEJ  Dominik,
GROCHAL  Wojciech,
JEZIERSKI Tadeusz,
KOZIK Krystian,
MILOWSKI  Paweł,
NAGLIK Adrian,
OSOBA  Szymon,
ORZECHOWSKI  Piotr,
PAMUŁA  Jerzy,
PILCH  Adam,
ŻUKOWSKI Mateusz

nicieja

Organizowana 27 maja 2007roku przez OSP i GOK w Brzeźnicy na stadionie sportowym „SOBÓTKA Z MAJÓWKĄ”. Na zdjęciu druh Kazimierz Nicieja z żoną Anną, synem Leszkiem i wnukami. Takim Cię zapamiętamy.

 

NASZA STRAŻ

wfos