Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

 

k_pom_2017

W miesiącu czerwcu w dniach 9, 10, 11 i 16,17,18  przeprowadzony został podstawowy kurs KPP dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brzeźnica.  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowany przez Centrum Ratownictwa pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

 

Firma MEDI-MAD jako podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej  pierwszej  pomocy realizuje zespół instruktorów składający się z ratowników i lekarzy. Kurs obejmował swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w działaniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz codziennych sytuacjach. Szkolenie składało się z teorii, ćwiczeń praktycznych i pozorowanych akcji ratunkowych. Jednostka OSP Brzeźnica wydelegowała siedmiu strażaków na przedmiotowy kurs i po jego ukończeniu wszyscy zdali egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł RATOWNIKA. Przeszkoleni strażacy to: Fudalik Grzegorz, Mędrysa Arkadiusz, Naglik Adrian, Osoba Szymon, Pamuła Konrad, Szkarłat Jarosław, Waga Kacper.

NASZA STRAŻ

wfos