Powiatowy Dzień Strażaka

Powiatowy Dzień Strażaka

W dniu 28 maja 2017 roku na terenie klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wadowicach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Oprawę muzyczną zapewniły połączone siły członków orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni. Ochotniczą Straż Pożarną w Brzeźnicy reprezentowała delegacja z pocztem sztandarowym.

dstr2017_1

 

Po mszy świętej odprawionej w intencji wszystkich strażaków i pracowników cywilnych KP PSP Wadowice oraz członków OSP rozpoczął się strażacki apel. Dowódca uroczystości mł. bryg. Tomasz Kasperek złożył meldunek małopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP nadbryg. Stanisławowi Nowakowi który dokonał przeglądu pododdziału oraz pocztów sztandarowych jednostki JRG i OSP z terenu powiatu wadowickiego.
dstr2017_2
Akt podniesienia flagi państwowej nastąpił przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” z wykorzystaniem podnośnika samochodowego.
dstr2017_3
W pierwszych słowach swojego wystąpienia komendant powiatowy PSP - bryg. Paweł Kwarciak przywitał wszystkich przybyłych na strażacki apel gości, funkcjonariuszy i członków OSP, gospodarzy obiektu po których przedstawił krótką charakterystykę oraz dokonania Państwowej Straży Pożarnej.

 dstr2017_4

 Na zakończenie swojego wystąpienia bryg. Paweł Kwarciak poprosił wszystkich obecnych o uczczenie minutą ciszy pamięci dwóch strażaków którzy zginęli. Strażacy Ci byli funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej a stracili życie na służbie w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej dnia 25 maja 2017 roku w obiektach magazynowych w Białymstoku.

dstr2017_5

 W dalszej części uroczystości najbardziej zasłużonych członków OSP i strażaków PSP uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi, a w uznaniu nienagannej służby licznej grupie funkcjonariuszy zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe. Na zakończenie goście w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na ogromną złożoność i różnorodność zagrożeń, do likwidacji których wzywana jest obecnie Straż Pożarna i na znaczący wzrost liczby tych zagrożeń w ostatnich latach, a także na szereg niebezpieczeństw, jakie czyhają na strażaków każdego dnia ich odpowiedzialnej służby. Podziękowali też członkom OSP oraz strażakom PSP za ogromny wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego, złożyli też wszystkim strażakom najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Na ręce komendanta powiatowego PSP w Wadowicach złożono z okazji Dnia Strażak wiązanki kwiatów oraz szereg okolicznościowych adresów.

NASZA STRAŻ

wfos