Walne Zebranie OSP 2017

Walne Zebranie OSP 2017

 


Dnia  26  lutego  2017  roku  odbyło  się  Walne  Zebranie  Sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeźnica  w remizie  przy ul. Kalwaryjskiej nr 9. O godzinie 13.30 pojawili się pierwsi strażacy na których czekał już druh skarbnik.

 

 Po uregulowaniu składki członkowskiej i podpisaniu listy obecności  mogli zajmować miejsca przy stole.


Punktualnie  o 14.00 naczelnik wydał  kolejno komendy „Poczet sztandarowy sztandar jednostki OSP Brzeźnica wprowadzić” a po chwili „Baczność - do hymnu”. Wówczas dostojnie zabrzmiała melodia strażackiej pieśni „Rycerze Floriana” którą z powagą wysłuchali wszyscy obecni. Zebranie rozpoczął prezes OSP Brzeźnica druh Mateusz Żukowski. W pierwszych słowach przywitał wszystkich przybyłych druhów i zaproszonych gości. Nasze walne zebranie sprawozdawcze uświetnili swoją obecnością między innymi:

 

Przedstawiciel Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach równocześnie Dowódca JRG w Wadowicach brygadier Jerzy Leśniakiewicz

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP a zarazem                        
Wójt Gminy Brzeźnica mgr. Bogusław Antos
V-ce Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh  Marek Lenart
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh Zdzisław Orgal|
Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej druh Franciszek Żmuda


DSC_0860 (3)


Przewodniczącym walnego zebrania jednogłośnie został druh Mateusz Żukowski który przedstawił porządek zebrania. Jednym z pierwszych jego punktów było ślubowanie członka MDP dh. Bartłomieja Nicieja.Następnie druhowie którzy jeszcze kilka tygodni temu byli członkami MDP złożyli przyrzeczenie na sztandar jednostki. Byli to: Filip Daniel, Dominik Garlej, Jakub Gawełda, Grzegorz Fudalik, Arkadiusz Mędrysa, Konrad Pamuła, Norbert Przebinda, Kacper Waga.Wyróżniającym się druhom MDP Prezes i Komendant ZOG ZOSP RP wręczyli brązowe, srebrne i złote odznaki MDP oraz odznaki wysługi lat członkom OSP Brzeźnica.


W kolejnej odsłonie swoje szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki złożył druh naczelnik Grzegorz Antos. Po nim ze skrupulatną dokładnością swoje sprawozdanie finansowe przedstawił  dh  skarbnik Marek Antos.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Tadeusz Antos przedstawił wyniki                      z  przeprowadzonych  kontroli  w  strukturach jednostki OSP Brzeźnica. Po zapoznaniu


się kompletną dokumentacją pracy zarządu, prowadzenia finansów oraz działalności jednostki Komisja Rewizyjna postanowiła udzielić absolutorium zarządowi za rok 2016.Przyjęcie planu działalności OSP na 2017 rok przedstawił druh prezes a planu finansowego druh skarbnik. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach między innymi dziękowali wszystkim strażakom za udział i profesjonalizm w działaniach ratowniczo-gaśniczych, za zaangażowanie w zabezpieczeniu imprez masowych w tym podczas Światowych Dni Młodzieży. Pogratulowali odznaczonym druhom życząc owocnej pracy i służby na rzecz lokalnej społeczności oraz by z każdego wyjazdu bojowego samochodem wracali cali i zdrowi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji od komisji uchwał i wniosków były ostatnimi punktami naszego zebrania. Na wniosek zarządu proboszcz parafii pod wezwaniem NSPJ w Brzeźnicy ksiądz Adam Lenart został członkiem honorowym OSP Brzeźnica.

Wszystkim obecnym za udział w walnym zebraniu  sprawozdawczym     jednostki  OSP Brzeźnica  bardzo dziękujemy.

Z poważaniem Zarząd OSP Brzeźnica.


NASZA STRAŻ

wfos