Walne Zebranie OSP

Walne Zebranie OSP

image0011

Informuję, że  Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Brzeźnica, odbędzie się w dniu 26 luty 2017 roku o godz. 14.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. Proszę o przybycie na godz. 13.30 celem uzupełnienia list obecności, uiszczenia składki członkowskiej itp.

 

 

 

Harmonogram:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości.
 2. Wybranie przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisję uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wręczenie odznak „Wysługa lat” oraz „Odznak MDP”.
 5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe OSP za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Kom. Rew. OSP za 2016 rok.
 8. Plan działalności OSP na 2017rok.
 9. Plan finansowy OSP na 2017 rok.
 10. Dyskusja.
 11. Absolutorium dla Zarządu OSP za 2016 rok.
 12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego OSP na 2017r.
 13. Wolne wnioski
 14. Przyjęcie uchwał komisji uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie części oficjalnej zebrania.

 

NASZA STRAŻ

wfos