ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

sdm_kal

Dnia 28 lipca zastęp OSP Brzeźnica został zadysponowany do Kalwarii Zebrzydowskiej na zabezpieczenie między innymi imprezy plenerowej w ramach obchodów ŚDM która odbyła się na stadionie sportowym klubu „Kalwarianka”.

Po przybyciu na miejsce stacjonowania wraz z innymi zastępami  przy remizie OSP Kalwaria Zebrzydowska d-ca odcinka a zarazem kierujący działaniami ratowniczymi przeprowadził szybką odprawę.

Od godz. 17.00 patrol strażaków objął służbę na pobliskim stadionie. Z torbą R-1 strażacy przemieszczali się po płycie boiska  i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W tym czasie pozostała część zastępu pozostawała w gotowości aby w razie potrzeby nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Po upływie godziny następowała zmiana ratowników i tak do zakończenia koncertu. Występy bawiącej i śpiewającej młodzieży odbywały się w świetnej atmosferze przy lekkiej mżawce a zakończyły przy padającym deszczu. Wielu ich uczestników musiało się schronić pod pelerynami. Do chwili zakończenia imprezy  nie odnotowano żadnych interwencji i zdarzeń z udziałem pielgrzymów ŚDM.

sdm_kal1

NASZA STRAŻ

wfos