BRAWO DRUHU BARTŁOMIEJU

BRAWO DRUHU BARTŁOMIEJU

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy w swoich szeregach ma ratowników przygotowanych do udzielania pomocy przedmedycznej. Uważamy, że edukacja w tym zakresie powinna być prowadzona od najmłodszych lat. Dlatego organizujemy systematyczne działania mające na celu kształtowanie prawidłowej postawy promedycznej i ratowniczej wśród dzieci i młodzieży. Organizowane zajęcia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, warsztaty raotnicze, edukacja na obozach sportowo - pożarniczych, wsparcie w ramach przygotwań zespołów startujących w turnieju "I ty możesz zostać ratownikiem". Wszystkie te działania powodują, że mamy młodzież świadomą obowiązków spoczywających na świadku zdarzeń, młodzież, która nie boi się reagować i wie w jaki sposób pomóc.

Najlepiej o tym świadczy fakt, iż jeden z członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Brzeźnicy - Bartłomiej Antos - uczeń klasy III Gimnazjum w Brzeźnicy wykazał się w codziennej sytuacji wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy m.in. wykonując masaż serca mieszkance Brzeźnicy, która zasłabła na ulicy. Pomocy udzielał, aż do momentu przybycia służb ratowniczych, z którymi następnie współpracował jak prawdziwy ratownik. Jego bohaterska postawa zasługuje na najwyższą pochwałę, a jego czyn jest godny naśladowania dla nas wszystkich. BRAWO DRUHU BARTŁOMIEJU.

NASZA STRAŻ

wfos