Walne zebranie OSP

Walne zebranie OSP

Dnia 14 lutego 2016 roku dbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeźnica  w remizie  przy ul. Kalwaryjskiej  9. O godzinie 13.30 pojawili się pierwsi strażacy na których czekał już druh skarbnik. Po uregulowaniu składki członkowskiej i podpisaniu listy obecności mogli zajmować miejsca przy stole. Punktualnie o 14.00 naczelnik wydał kolejno komendy „Poczet sztandarowy sztandar jednostki OSP Brzeźnica wprowadzić” a po chwili „Baczność - do hymnu”. Wówczas dostojnie zabrzmiała melodia strażackiej pieśni „Rycerze Floriana” którą z powagą wysłuchali wszyscy obecni. Zebranie rozpoczął prezes OSP Brzeźnica druh Mateusz Żukowski.

W pierwszych słowach przywitał wszystkich przybyłych druhów i zaproszonych gości. Nasze zebranie sprawozdawczo-wyborcze uświetnili swoją obecnością między innymi: Członek Zarządu Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego Związku OSP RP druh  Antoni Kwarciak, Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP a zarazem Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh Zdzisław Orgal Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej druh Franciszek Żmuda Jednym z pierwszych punktów zebrania było przyjęcie przyrzeczenia druhów którzy jeszcze kilka tygodni temu byli członkami MDP.  W następnym było wręczenie odznak MDP, odznaczeń i odznak oraz wysługi lat członkom OSP Brzeźnica. W kolejnej odsłonie swoje szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostki złożył dh. naczelnik Grzegorz Antos. Po nim ze skrupulatną dokładnością swoje sprawozdanie finansowe przedstawił  dh  skarbnik Marek Antos.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh . Paweł Milowski przedstawił wyniki z przeprowadzonych kontroli w strukturach jednostki OSP Brzeźnica. Po zapoznaniu się kompletną dokumentacją pracy zarządu, prowadzenia finansów oraz działalności jednostki Komisja Rewizyjna postanowiła udzielić absolutorium zarządowi za rok 2015. Kolejnym punktem zebrania były wybory do Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej. Propozycję wejścia do składu nowego Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w większości otrzymali druhowie ustępującego zarządu. Obdarzeni mandatem zaufania od walnego zebrania na kolejną pięcioletnią kadencję świadczy o tym że stery jednostki OSP Brzeźnica są w dobrych rękach. Po ukonstytuowaniu się skład nowego Zarządu Jednostki OSP Brzeźnica przedstawia się następująco:

Zarząd OSP Brzeźnica:

Prezes                  -Mateusz Żukowski
Naczelnik            -Grzegorz Antos
Z-ca Naczelnika  -Krystian Kozik
Skarbnik              -Marek Antos
Sekretarz             -Arkadiusz Mędrysa
Opiekun MDP     -Kamil Pamuła
Gospodarz          -Paweł Milowski

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący  - Tadeusz Antos
Sekretarz             - Adam Pilch
Członek               - Konrad Pamuła

W dalszym ciągu zebrania wybrano druhów do składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy:

Mateusz Żukowski
Grzegorz Antos
Kamil Pamuła
Krystian Kozik

oraz Delegatów na Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy:

Mateusz Żukowski
Grzegorz Antos
Kamil Pamuła
Krystian Kozik
Marek Antos
Adrian Naglik
Jan Bernaś
Tadeusz Antos

Przyjęcie planu działalności OSP na 2016 rok przedstawił druh prezes a planu finansowego druh skarbnik. W wystąpieniach zaproszeni goście między innymi gratulowali druhom wybranym do władz jednostki i życzyli nowemu zarządowi owocnej pracy i służby na rzecz lokalnej społeczności.

Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji od komisji uchwał i wniosków były ostatnimi punktami naszego zebrania. Wszystkim obecnym za udział w walnym zebraniu  sprawozdawczo –  wyborczym   jednostki  OSP Brzeźnica  bardzo dziękujemy.

NASZA STRAŻ

wfos