Sprzątanie Wielkanocne 2016

Sprzątanie Wielkanocne 2016

sprz_2016

W sobotę przed niedzielą palmową jak co roku strażacy OSP Brzeźnica stawili się na zbiórce przed remizą której celem było „porządkowanie wiosenne” między innymi: 1) terenu wokół strażnicy, 2) drogi dojazdowej do kościoła parafialnego, 3) parkingu samochodowego i terenu do niego przyległego. Wykonano również porządkowanie kuchni i świetlicy oraz sprzątano w samochodach, boksach  garażowych i kotłowni. Druhowie sprawnie rozdzielili zadania między sobą i przystąpili do pracy. Najpierw wszyscy czyścili pobocza jezdni z żużlu i piachu. Zamiatali chodnik i plac przed plebanią.

 

sprz_2016

Ale najwięcej pracy dostarczył nam ogrom zeszłorocznych suchych liści.

sprz1_2016

Na koniec wszystkie zebrane nieczystości załadowano na przyczepę i wywieziono.

sprz2_2016

Nie sposób pominąć obecności i zaangażowania druhów z MDP chłopców.  Efektem pracy najmłodszych druhów było kilka 160l worków  śmieci pozbieranych pomiędzy parkingiem a stadionem sportowym i boiskiem szkolnym.

sprz3_2016

Po czterech godzinach intensywnej pracy zakończyliśmy „Wielkanocne sprzątanie”.Wszystkim druhom wymienionym poniżej bardzo dziękuje za zaangażowanie i udział. Do podziękowań dołącza się ksiądz proboszcz ze słowami „Bóg wam zapłać”

 

 

Bartłomiej Antos
Szymon Osoba Jan Bernaś
Grzegorz Antos              Arkadiusz Mędrysa
            Konrad Pamuła
Tadeusz Antos Tadeusz Jezierski Kacper Waga
Marek Antos Adrian Naglik Mateusz Żukowski
Krzysztof Antos Łukasz Nicieja Antos Wanda
Gabriel Bolech Jerzy Pamuła
Milowski Paweł Kamil Pamuła

NASZA STRAŻ

wfos