Odświeżmy pamięć - z maja

Odświeżmy pamięć - z maja

calpolW  piątek  23  maja  2014 r. na  boisku  sportowym  w  Brzeźnicy,  po  raz szósty  odbyły  się  zawody  sportowe  organizowane  w  ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Biega". Impreza  odbywała  się pod honorowym  patronatem   Wójta  Gminy  Brzeźnica, a  jej  organizatorami  byli:

  • Uczniowski Klub Sportowy w Brzeźnicy
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

Na boisku sportowym klubu LZS NADWIŚLANKA Brzeźnica, amatorzy biegania startowali na różnych dystansach w pięciu kategoriach wiekowych. Między sobą rywalizowały przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Brzeźnica.

 

Współorganizatorami tej imprezy byli:

  • Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy,
  • Szkolne Koło PCK w Brzeźnicy,
  • 51 Drużyna Harcerska "Wędrownicy" w Brzeźnicy
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy.

Strażakom z jednostki OSP Brzeźnica powierzono zabezpieczenie medyczne całej imprezy. Wszystkim potrzebującym udzielono pomocy, tej przed medycznej również. Odnotowaliśmy kilka przypadków skaleczeń i odarcia naskórka kolan do których to doszło po upadku na bieżnię. Jedna uczestniczka odniosła kontuzję po skręceniu stopy, ale w skutek wysokiej temperatury i palącego słońca najwięcej odnotowaliśmy omdleń i  zasłabnięć.

NASZA STRAŻ

wfos