Podpisanie umowy

Podpisanie Umowy - Remont, przebudowa i budowa w budynku

stopka po ryby

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150913-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy. 1) Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlano - remontowych...
Termin składania ofert: 2014-07-25

 

Brzeźnica: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy


Numer ogłoszenia: 283978 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150913 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy, Brzeźnica 190, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 33 879 21 41, faks 33 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy. 1) Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlano - remontowych obejmujących w szczególności: 1.ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE BUDYNKU 1.1 Remont pokrycia dachu w tym: remont pokrycia dachu , uzupełnienie i wymiana częściowa dachówki ceramicznej i gąsiorów, wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką , wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej, wymiana rynien dachowych stalowych na (systemowe) półokrągłe, wymiana rur spustowych stalowych na (systemowe) okrągłe , montaż ław kominiarskich systemowych, montaż płotka przeciw śniegowego , montaż włazu dachowego. 1.2. Remont stropu nad parterem w tym : rozebranie elementów stropów drewnianych, podłóg ślepych, rozebranie ścian , filarów i kolumn z cegieł na zaprawie, rozebranie schodów ( biegów) o konstrukcji drewnianej, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o gr 20 cm, izolacje z folii polietylenowej, ślepa podłoga z płyt OSB, schody drewniane dwubiegowe prostobieżne, balustrady schodowe. 1.3. Tynki i okładziny wewnętrzne w tym : okładziny gipsowo kartonowe na stropach, ścianach, tynki gładzie jednowarstwowe wewnętrzne , dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, remont posadzek w tym rozbiórka podług drewnianych, wykonanie chudziaka, izolacja z papy termozgrzewalnej, z płyt styropianowych, wylewka cementowa, ułożenie płytek, wykonanie cokolika. 1.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym : wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno - rozwieralne z PCV, obsadzenie podokienników - parapet wewnętrzny , wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej , wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 1.5. Elewacja, schody zewnętrzne, pochylnia w tym : oczyszczenie elewacji drewnianej z wygładzeniem powierzchni, zdjęcie farby olejnej, spoinowanie murów, hydrofobizacja , budowa pochylni dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych. 1.6. Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie : mechaniczne i ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, krawężniki betonowe najazdowe , obrzeża betonowe, nawierzchnie z kostki brukowej, ogrodzenie systemowe, bramy stalowe. 2 . INSTALACJE SANITARNE , C.O. I GAZU 2.1.instalacja c.o - urządzenia i rurociągi 2.2. Grzejniki 2.3. Instalacja wewnętrzna gazu 3. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 3.1 Instalacja wodociągowa wody zimnej 3.2 Instalacja wody ciepłej 3.3 Kanalizacja sanitarna 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE WRAZ Z INSTALACJĄ PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU 4.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne 4.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 2) INWESTYCJA OBEJMUJE ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA w tym: stoły konferencyjne - 4 szt., gabloty wystawiennicze - 4 szt, podwieszany system wystawienniczy aneks kuchenny - zestaw zintegrowany (sprzęt AGD wolnostojący tj. zamontowany na blacie zlewozmywak z szafką, lodówka i kuchenka gazowa) - 1 kpl.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana, Łączany, 34-115 Ryczów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244170,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 305704,61
  • Oferta z najniższą ceną: 305704,61 / Oferta z najwyższą ceną: 422670,74
  • Waluta: PLN.

NASZA STRAŻ

wfos