Odprawa roczna

Odprawa roczna

W dniu 7 marca 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP. Naszą jednostkę reprezentował Prezes i Naczelnik.
W czasie odprawy oficerowie i aspiranci KP PSP w Wadowicach pod kierownictwem komendanta powiatowego PSP - mł. bryg. Pawła Kwarciaka, przy wykorzystaniu przygotowanych prezentacji multimedialnych,  podsumowali przebieg działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wadowickiego w 2013 roku oraz przedstawili wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli stanu przygotowania do działań ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej OSP. Zwrócono również uwagę słuchaczy na najważniejsze zagadnienia związane ze znowelizowanymi „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSG”, akcję społeczną pn. „Karta ratownicza w pojeździe”,  społeczne działania prewencyjne („Nie dla czadu”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczny dom”, „Dni ochrony przeciwpożarowej, itp.) oraz priorytety w zakresie przyznawania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksr-g” w 2014 roku. Przedstawiono i omówiono także plany działalności KP PSP Wadowice w 2014 roku w zakresie szeroko pojętej współpracy z ogniwami Związku OSP RP oraz z jednostkami OSP.W trakcie odprawy przedstawiciel KZWM „Ogniochron” w Andrychowie - Andrzej Rokowski zaprezentował w swoim wystąpieniu produkowane przez tę spółkę gaśnice oraz motopompy pływające Niagara Mini, Niagara Max oraz Niagara Plus. W tym samym czasie w sąsiednich pomieszczeniach PPHU "Ogniomistrz" s.c. z Wadowic prezentowało szeroki asortyment pożarniczy w postaci m.in. armatury wodno-pianowej, umundurowania i wyposażenia ochrony indywidualnej a także sprzętu do ratownictwa medycznego.Przedstawiciele Związku OSP RP – dh Józef Cholewka oraz dh Antoni Kwarciak omówili najważniejsze sprawy bieżące i plany Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach na rok 2014.

NASZA STRAŻ

wfos