Na kartach histori

Na kartach histori

rem

Bardzo często w domowych dokumentach, zbiorach zdjęć znajdują się niemi świadkowie dziejów historii. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy podjął decyzję o uporządkowaniu dokumentacji historycznej naszej organizacji. Uważamy, że stare zdjęcia, dokumenty, sprzęt wycofany może mieć wielkie znaczenia przedstawiające historie nie tylko OSP Brzeźnica, ale i całej naszej wsi. Dziś gdy w sposób naturalny dochodzi do wymiany pokoleń, coraz więcej osób współtworzących historię naszych szeregów zostaje "powołanych w szeregi św. Floriana" zadaniem naszym jest ratowanie pamięci przed zatraceniem.

Prosimy o kontakt wszelkie osoby posiadające w swoich domowych zbiorach dokumenty, zdjęcia lub przedmioty mogące świadczyć o naszej wspólnej historii. Dzisiejsza technika umożliwia w sposób nieinwazyjny na dokonanie kopii czy to zarówno dokumentom, jak i zdjęciom. Uważamy, że dokonanie kopi tym dokumentom z jednoczesnym ich opisaniem będzie miało wielką wartość dla następnych pokoleń, które staną w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej po nas.

Prosimy o kontakt wszelkie osoby, które posiadają zdjęcia ze strażakami, na których są strażacy, samochody, poczet lub które dotyczą ważnych wydarzeń z życia wspólnego straży i wsi, osoby, które posiadają dokumenty obrazujące działalność naszą. Jesteśmy zainteresowani wszelkimi  informacjami dotyczącymi lat: od 1926 do dnia dzisiejszego.


Prosimy o kontakt:

Mateusz Żukowski (Prezes)

504-901-939

 

 

rem

Dom Strażaka - 1935 rok
(świadczy o tym data na zdjęciu, jak i fakt budowy mostu przy strażnicy na pot. Brodawce
widoczna jest data na moście, która zachowała się do dnia dzisiejszego)

rems2

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy wraz z Wójtem Kaziemierzem Meresem
 
rems3
Najprawdopodobniej Św. Floriana (1933)
połączone z ufundowaniem pierwszego sztandaru i pompy konnej.

NASZA STRAŻ

wfos