Gospodarze ostatniego zarządu

Gospodarze ostatniego zarządu

W dniu 7 grudnia 2013 roku w naszej remizie miało miejsce posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Brzeźnicy. Druh prezes Bogusław Antos przywitał wszystkich przedstwicieli zarządu, komisji rewizyjnej oraz zaproszonych gości. Zarząd przyjął sprawozdania z ćwiczeń na obiekcie, zawodów sportowo pożarniczych, jesiennych przeglądów sprzętu. W dalszej części przyjęty został harmonogram walnych zebrań. Wiele ciepłych słów do zarządu skierowali zaproszeni goście
- mł. bryg. Paweł Kwarciak - Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach oraz członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie druh Antoni Kwarciak. Na zakończenie druh Bagusław złożył wszystkim Noworoczne Życzenia i zaprosił na skromny poczęstunek.
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEŹNICY
WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE ODBĘDZIE SIĘ 9 MARCA 2014 ROKU O GODZ. 14.00

ODDELEGOWANI DO UDZIAŁU W ZEBRANIU ZOSTALI:
ZDZISŁAW ORGAL - KOMENDANT GMINNY
FRANCISZEK ŻMUDA - PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
MARIAN OSTROWSKI - DELEGAT Z RAMIENIA ZARZĄDU GMINNEGO

NASZA STRAŻ

wfos