STATUT
Obecnie Zarząd OSP przygotowuje projekt statutu naszej organizacji, który zostanie przedstawiony Walnemu Zebraniu Sprawozdawczemu w dniu 3 marca 2013 roku. Po uchwaleniu Statutu przez Walne Zebranie - opublikujemy ten dokument tutaj.

NASZA STRAŻ

wfos