UCHWAŁY ZARZĄDU

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy wszystkie swoje decyzje i ustalenia podejmuje w trybie uchwał. Poniżej zamieszczamy podjęte uchwały w obecnej kadencji 2011 - 2015:

NUMER UCHWAŁY DOTYCZY PLIK DO POBRANIA
Uchwała nr 1/2011
ukonstytuowania się zarządu OSP Brzeźnica.

pdf

Uchwała nr 2/2011
nadania tytułu członka honorowego OSP Brzeźnica

pdf

Uchwała nr 3/2011 przyjęcia regulaminu prac zarządu OSP Brzeźnica wraz z zakresami obowiązków

pdf

NASZA STRAŻ

wfos